Telefon:

031 425 42 63

Belvedere Office Building

Baba Novac 19A, Sector 3

Smart Village

Smart Village

Uniunea Europeană promovează activ ideea „satelor inteligente”.
Adoptarea noilor tehnologii și, în special, utilizarea internetului, este văzută ca o parte vitală a strategiilor pentru a combate declinul rural.
Este evident că zonele cele mai slab conectate la internet sunt acelea care se confruntă cu cel mai mare declin.
Demografic, economic și social.

Ce înseamnă și ce presupune

Satele inteligente (Smart Village) sunt comunități din zonele rurale care utilizează soluții inovatoare pentru a îmbunătăți viața locuitorilor, pentru eficientizarea actului administrativ și dezvoltarea mediului economic bazându-se pe punctele forte, oportunitățile locale și cele mai noi tehnologii.

Obiective

1. Obiectivul proiectelor tip Smart Village este de a oferi sătenilor beneficiile unui stil de viață cât mai ridicat și modern, păstrând în același timp valorile, tradițiile și obiceiurile comunităților rurale înțelegând avantajele unui stil de viață sustenabil și sănătos.
2. Eliminarea decalajelor digitale dintre zonele urbane și cele rurale.
3. Folosirea datelor din comunitate pentru a înțelege punctele tari și punctele slabe, pentru valorificarea oportunităților locale și eliminarea sau reducerea amenințărilor.

Abordare

Proiectele Smart Village se bazează pe o abordare participativă pentru a dezvolta și implementa strategia locală sau pentru a-și îmbunătăți condițiile economice, sociale și de mediu.

Cooperare

Un proiect corect și complet de Smart Village va căuta cooperarea și parteneriatele cu celelalte comune/orașe limitrofe și va fi integrat la nivel regional. Inițierea și implementarea strategiilor Smart Village se poate baza pe inițiativele existente și pot fi finanțate de o varietate de surse publice și private.

Domenii

În general, proiectele Smart Village includ următoarele verticale/domenii (fără a se limita la acestea):
– sănătate
– educație
– economie
– mediu/dezvoltare durabilă – apă, aer, sol, salubritate
– digitizare/digitalizare/transformare digitală
– energie regenerabilă
– alimentație
– conștientizare și implicare civică

Asociația Română pentru Smart City 

Unde implementăm?

2862 comune

12.951 sate

+ 10 milioane persoane

Scalabil

Implementarea unui proiect Smart Village va trebui să țină cont de etapele viitoare ale proiectului și să permită o scalabilitate și modulare optimă pentru integrarea oricăror tehnologii/soluții necesare dezvoltării comunității.

Ce conține Kitul Smart Village

Kitul acoperă principalele 6 verticale promovate și recomandate de către Comisia Europeană

Smart Governance

Administrațiile publice au nevoie de sisteme și instrumente inteligente pentru o coordonare eficientă între diverse departamente, agenții și sectoare, pentru a avea acces la date în timp real, pentru un schimb optim de informații și pentru punerea în aplicare de noi proiecte de bunăstare și dezvoltare.

Smart Environment

Printre soluțiile de smart environment din comunitățile inteligente, se numara monitorizarea calității aerului, optimizarea consumului de energie și electricitate, apă și urmărirea deșeurilor pot produce rezultate precum 10-15% mai puține emisii de GES, cu 30-130 de kilograme mai puține de deșeuri solide pe persoană și 25 -80 litri de apă economisită de persoană pe zi.

Smart Mobility

Proiectele de tip Smart Mobility urmăresc să facă sistemele de transport mai inteligente, mai sigure și mai eficiente, prin utilizarea noilor tehnologii digitale.

Smart Economy

Fenomenul digitalizării și apariția continuă a diferitelor tehnologii inovatoare schimbă cerințele multor domenii, mai ales pe piața muncii și în economie. Prin urmare, comunitățile inteligente trebuie să dezvolte strategii pentru a aborda noile joburi (meseriile viitorului) care vor sta la baza industriei 4.0 și a economiei inteligente.

Smart Citizen

Este limpede că în cadrul conceptului nu se măsoară nivelul inteligenței ca și capacitate intelectuală a individului, ci mai degrabă capacitatea acestuia de a fi pro-activ, în loc de reactiv, nivelul său de instruire digitală, participarea prin mijloace diverse la luarea deciziilor.

Smart Living

Verticala Smart Living include domenii extraordinar de importante și cu impact direct asupra calității vieții. Cu toate acestea, domeniile de mai jos sunt considerate ca fiind definitorii pentru măsurarea calității vieții. Turism, Cultură și timp liber, Servicii medicale, Securitate, Acces la tehnologie, Bunăstare și incluziune socială și Gestionarea spațiilor publice

Cum funcționează

ajutăm autoritățile locale să implementeze kitul de Smart Village de la stadiul de idee

Cât durează

Majoritatea soluțiilor propuse în kit vor fi instalate într-o perioadă de până la 90 de zile.

Cum se cumpără

Kitul Smart Village este gândit ca un ”minim necesar” comunităților rurale pentru a putea fi achiziționat direct de către acestea. În funcție de complexitatea proiectului se vor stabili etapele necesare.

Cine implementează

Implementarea se face direct de către furnizorii agreați de Asociația Română pentru Smart City prezenți în acest program.

Cine face mentenanța

Fiecare furnizor agreat asigură mentenanța sistemelor implementate (hardware/software).

Etapele implementării unui proiect Smart Village

Tranziția de la idee la implementare nu este ușoară, dar nici imposibilă dacă știm ce ne dorim de la proiectul nostru!
Adoptați o abordare holistică și integrată a proiectului

Etapa 1 – Analiză și strategie

Obiective:
analizați, învățați și pioritizați din experiența altor comunități. Stabiliți principiile viitorului proiect.

Etapa 2 – Proiectare și dezvoltare

Obiective: Proiectați serviciile digitale necesare în concordanță cu nevoile comunității (comunicare/implicare civică). Alegerea soluțiilor/produselor și tehnologiilor ce urmează a face parte din proiect.

Etapa 3 – Implementare

Obiectiv principal: Crearea unui ecosistem optim care să permită implementarea eficientă a serviciilor și tehnologiilor dar, mai ales – dezvoltarea unui ecosistem sustenabil și durabil.

Etapa 4 – Monitorizare și Optimizare

Obiectiv principal: Monitorizați, măsurați și optimizați pe baza informațiilor primite dar și a feedback-ului oferit din comunitate.

Beneficii

implementarea conceptului asigură beneficii imediate pentru locuitori, pentru instituție dar și pentru mediul economic

 

Digitalizare

cetățenii și instituțiile pot accesa servicii integrate, atunci când este necesar, oriunde, rapid și oricând;

Personalizare

serviciile pot fi personalizate pentru nevoile specifice ale cetățenilor, companiilor sau instituțiilor publice

Finanțare

dezvoltarea conceptului Smart Village reprezintă o prioritate a Uniunii Europene. Există numeroase instrumente de finanțare disponibile

Dezvoltare

comunitatea se va dezvolta armonios - social, economic, cultural, durabil și sustenabil.

Știri Smart Village

În fiecare Marți de la ora 11.00 vă așteptăm LIVE alături de noi pentru a înțelege cum se dezvoltă comunitățile noastre, care sunt ultimele tendințe, produse, servicii și proiecte ale Industriei Smart City în România.

Avem cookies!
Acest site folosește module cookie pentru analiză și conținut personalizat.
Dacă navigați în continuare în acest site, sunteți de acord cu această utilizare.