Telefon:

031 425 42 63

Belvedere Office Building

Baba Novac 19A, Sector 3

PNRR și Smart City

Implementarea PNRR – 31 decembrie 2026

zile
ore
minute
secunde

Buget PNRR (alocare totală) 29.181.860.000 euro

Contribuția la pilonii politicii Mecanismului de Redresare și Reziliență
Tranziția spre o economie verdeTransformarea digitală Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivăCoeziunea socială și teritorialăSănătate și reziliență instituționalăCopii, tineri, educație și competențe
57,17% 20,64%42,5345,7821,5312,52% 
România are de îndeplinit 215 Reforme și 292 investiții de finalizat
Reforme îndeplinite
27.95%
Reforme îndeplinite
0%

Tranziția spre o economie verde

MăsuriBuget milioane euro
C1 – R1. R1. Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de apă și apă uzată și pentru accelerarea accesului populației la servicii de calitate conform directivelor europene 
C1 – R2. R2. Reconfigurarea actualului mecanism economic al ANAR în vederea asigurării modernizării și întreținerii sistemului național de gospodărire a apelor, precum și a implementării corespunzătoare a Directivei-cadru privind apa și a Directivei privind inundațiile2,5
C1 – I.1. I1. Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene600
C1 – I.2. I2. Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2 000 de locuitori echivalenți, care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și / sau afectează arii naturale protejate200
C1 – I.3. I3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente168
C1 – I4.1. I4.1 Reabilitarea liniilor de apărare existente în conformitate cu Directiva Inundații și cu Strategia Națională pentru Managementul Riscului la Inundații105
C1 – I4.2. I4.2. Reabilitarea acumulărilor existente care necesită intervenții de urgență pentru exploatarea în condiții de siguranță281,5
C1 – I.5. I5. Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență35
C1 – I.6. I6. Realizarea cadastrului apelor30
C1 – I.7. I7. Extinderea rețelei naționale de observații din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat Național (SIMIN)40

 

MăsuriBuget milioane euro
C2 – R1. R1. Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente1
C2 – I1. R1. Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente730
C2 – I2. I2. Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere50
C2 – R2. R2. Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării coerente și eficace a Strategiei Europene privind biodiversitate 
C2 – I3.1. I3.1 Actualizarea planurilor de management aprobate120
C2 – I3.2. I3.2 Identificarea zonelor potențiale de protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 20305
C2 – I4.1. I4.1. Eliminarea obstacolelor din cursurile de apă în scopul facilitării refacerii conectivității habitatelor și speciilor dependente150
C2 – I4.2. I4.2 Reconstrucția habitatelor de pajiști în ariile naturale protejate35
C2 – I4.3. I4.3 Decolmatarea lacurilor din Delta Dunării pentru reducerea eutrofizării și menținerea diversității biologice35
C2 – I4.4. I4.4 Implementarea unui sistem de monitorizare a sturionilor sălbatici de-a lungul Dunării de Jos10
C2 – I4.5. I4.5. Reconfigurarea infrastructurii publice de acces și vizitare a Deltei Dunării pentru reducerea presiunii turismului asupra habitatelor și speciilor15
C2 – I5. I5. Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinete forestiere expuse unor astfel de fenomene22

secțiune în lucru – reveniți pentru detalii

secțiune în lucru – reveniți pentru detalii

secțiune în lucru – reveniți pentru detalii

secțiune în lucru – reveniți pentru detalii

C7 – Transformare digitală

MăsuriBuget milioane euro
C7 – R1. Dezvoltarea unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii unui sistem de tip cloud guvernamental11,89
C7 – R2. Tranziția către atingerea obiectivelor de conectivitate UE 2025 și stimularea investițiilor private pentru dezvoltarea rețelelor de foarte mare capacitate 
C7 – I1. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental374,73
C7 – I2. Investiții pentru dezvoltarea/migrarea în cloud187,05
C7 – R3. Asigurarea securității cibernetice a entităților publice și private care dețin infrastructuri cu valențe critice 
C7 – R4. Creșterea competențelor digitale pentru exercitarea funcției publice și educație digitală pe parcursul vieții pentru cetățeni 
C7 – I3. Crearea sistemului de eHealth și telemedicină400
C7 – I4. Digitalizarea sistemului judiciar162,31
C7 – I5. Digitalizare în domeniul mediului52
C7 – I6. Digitalizarea în domeniul muncii și protecției sociale85
C7 – I7. Implementarea formularelor electronice eForms în domeniul achizițiilor publice0,85
C7 – I8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată200
C7 – I9. Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale10,3
C7 – I10. Transformarea digitală în managementul funcției publice10
C7 – I11. Implementarea unei scheme de sprijinire a utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe94
C7 – I12. Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente100
C7 – I13. Dezvoltarea de sisteme de securitate pentru protecția spectrului guvernamental38,53
C7 – I14. Creșterea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de internet pentru autoritățile publice din România18,39
C7 – I15. Crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și economie25
C7 – I16. Program de formare de competențe digitale avansate pentru funcționarii publici20
C7 – I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale37
C7 – I18. Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru robotice în administrația publică21,9
C7 – I19. Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme36

secțiune în lucru – reveniți pentru detalii
Surse folosite

Siteul Guvernului României, MIPE, Monitor PNRR, agerpres, mediafax, fonduri structurale, digi 24, g4media, klarmedia

Informațiile prezentate sunt strict cu titlu de informare. Încercăm să ținem informațiile prezentate la zi – datorită volumului mare de informații prelucrat, este posibil să nu reușim de fiecare dată să facem update în timp real. 

Reveniți periodic în această secțiune pentru a primi cele mai noi informații. 

Avem cookies!
Acest site folosește module cookie pentru analiză și conținut personalizat.
Dacă navigați în continuare în acest site, sunteți de acord cu această utilizare.