ARSCM la Conferința de la Várpalota (Hu): Orașe inteligente, democratice și incluzive

Conferinta Orașe inteligente, democratice și incluzive - Várpalota, Ungaria | ARSC

Urbanizarea rapidă, schimbările climatice și presiunea din ce în ce mai mare asupra serviciilor publice, în mod special asupra transportului și asistenței medicale, sunt factorii principali care determină orașele europene să se adapteze schimbărilor care au loc odată cu dezvoltarea de tehnologii inteligente.

Congresul Autorităților Locale și Regionale a organizat o conferință pe această temă intitulată “Orașe inteligente: orașe democratice și incluzive”, care a avut loc în data de 14 iunie 2019, la Várpalota, Ungaria. La această conferință, România a fost reprezentată de către Asociația Română pentru Smart City, prin participarea președintelui asociației, Eduard Dumitrașcu. Această sesiune a analizat modul în care orașele europene se adaptează sau proiectează tehnologii inovatoare pentru a deveni orașe inteligente și incluzive.

Conferința, găzduită de Consiliul Municipal Várpalota, a fost deschisă de Robert Gruman (România, PPE / CCE), președintele Comitetului de Guvernare, și de Martin Fodor (Regatul Unit, ILDG), membru al Congresului și Raportor pentru Comitetul de Guvernare privind orașele inteligente.

Conferința s-a axat pe modul în care orașele pot utiliza tehnologia pentru a deveni mai incluzive, pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor și pentru a deveni adevărate centre de inovare. Participanții au examinat problemele de guvernare legate de aceste tehnologii, în special legate de gestionarea serviciilor din orașe, participarea la procesele democratice, precum și modul în care toate acestea pot influența democrația locală.

Orașele sunt cele mai importante entități economice, geografice și administrative din lumea actuală. Odată cu creșterea populației, diminuarea resurselor naturale, precum și a schimbărilor demografice, orașele trebuie să găsească noi soluții pentru a supraviețui, a se adapta și a crește.

Noile tehnologii îmbunătățesc semnificativ accesul la serviciile publice, calitatea vieții și coeziunea socială , subliniind nevoia de a construi orașe inteligente care să se bazeze pe nevoile cetățenilor și pe implicarea lor ca factor decizional. Orașele inteligente creează cetățeni inteligenți, responsabili care pot contribui în mod pozitiv la dezvoltarea orașului și a comunității”, a spus Martin Fodor, membru al Congresului și Raportor al Comitetului de Guvernare privind raportul de Smart City.

Orașele sunt motoare ale creșterii economice, prosperității și progresului social. Cu noile tehnologii mai puternice ca niciodată, orașele lucrează pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor. Această sesiune a oferit, de asemenea, o perspectivă asupra provocărilor legate de utilizarea unor astfel de tehnologii, atât pentru managementul orașelor cât și pentru participarea cetățenilor la procesele democratice.

Printre prioritățile Congresul Autorităților Locale și Regionale din perioada 2017-2020, se numără necesitatea de a spori calitatea democrației locale și regionale, cu respectarea principiilor Cartei Europene a Autonomiei Locale.

Conferința intitulată “Orașe inteligente: orașe democratice și incluzive” a vizat diversele modalități prin care cetățenii își pot ușura și îmbunătăți viața prin soluțiile inovatoare puse la dispoziție de autorități și despre  transformarea și regenerarea orașelor prin avans tehnologic. Orașele ar trebui să fie centre de inovare, ecosisteme inteligente, în care dezvoltarea tehnologică aduce cu sine o calitate sporită a vieții, acces mai facil la resurse și o conectare integrată cu întreaga comunitate.

Citește mai multe detalii despre verticalele Smart City pe site-ul ARSC – https://romaniansmartcity.ro/ la Secțiunea Smart Cities.

Avem cookies!
Acest site folosește module cookie pentru analiză și conținut personalizat.
Dacă navigați în continuare în acest site, sunteți de acord cu această utilizare.