Kit Smart Village la Jidvei. Bine ai venit!

Primăria Comunei Jidvei din județul Alba a optat pentru digitalizarea aparatului administrativ public

Primaria Jidvei s-a alăturat comunității Smart Village inițiate de Asociația Română pentru Smart City.

Implementarea Kitului Smart Village a început cu verticala Smart Governance prin implementarea aplicației City Manager furnizată de TNT Computers.

Astfel, din 2020 cei aproximativ 5300 de cetățeni din comuna Jidvei beneficiază de:

 • Acces în timp real la informații de interes public
 • Posibilitatea de a achita amenzile online
 • Posibilitatea de a verifica statusul documentelor online
 • Un site web oficial al instituției cu date complete și informații utile

Comuna Jidvei  așezată între localitățile Transilvaniei, ca parte integrantă din județul Alba este formată din 5 sate: Jidvei, Bălcaciu, Feisa, Căpâlna de Jos și Veseuș.

Renumită podgorie (centru de vinificație). Jidvei deține cel mai modern complex de vinificație din zona Ardeal.

Comuna Jidvei face parte alături de alte 11 UAT-uri din GAL- Grupul de acțiune locală ”Pe Mureș și pe Târnave”.

Comuna Jidvei este administrată de un primar și un consiliu local compus din 15 consilieri. Primarul, Alin Trif, de la Partidul Național Liberal, este în funcție din 2012.

În ultimii ani Primăria locală a reușit implementarea unor proiecte importante pentru comunitate vizând o dezvoltare durabilă a comunei.

Dintre aceste proiecte de dezvoltare locală, amintim:

 • Modernizarea infrastructurii rutiere
 • Înființarea de rețele de canalizare în satele aparținătoare
 • Reabilitarea bibliotecii comunale
 • Înființare centru vocațional – mediu modern pentru educație
 • Realizare costume populare pentru fetele din Căpâlna
 • Modernizare iluminat public cu LED
 • Digitalizare proceduri administrativ publice (Pachet Light CityManager)

Context GAL

Dezvoltarea economică și sociabilă durabilă a spațiului rural din GAL-MT  se află în prim planul de acțiune locală. Cooperarea la nivelul celor 12 UAT-uri oferă oportunități prin diverse programe europene : LEADER, PNDR, REGIO și altele.

Un factor foarte important pentru creșterea competitivității comunitare este gradul de dezvoltare al serviciilor publice din zonă. Zonele rurale din România trebuie să poată concura efectiv în atragerea de investiții și furnizarea unor condiții de viață adecvate și servicii sociale și publice necesare comunității. Principalul beneficiar al strategiei de devzoltare rurală este societatea locală deservită. Oamenii sunt cei care actionează și acțiunile lor aduc bunăstarea.

Cadrul strategic de dezvoltare a României se aplică tuturor UAT-urilor și definește prin următoarele obiective:

 • Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon
 • Protecția mediului și utilizarea eficientă a resurselor disponibile
 • Adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor
 • Dezvoltarea infrastructurii și eliminarea blocajelor
 • Consolidarea cercetății, dezvoltării tehnologice și inovării
 • Creșterea utilizării și accesul la tehnologie (TIC)
 • Îmbunătățirea serviciilor publice oferite și a competitivității IMM, Sectorului agricol

Compania TNT Computers este Furnizor de Încredere al Kitului Smart Village și gestionează verticala Smart Governance prin servicii dedicate administrațiilor locale și centrale.

Informații suplimentare despre aplicația City Manager

O aplicație utilă integrată în sistemul modular CityManager este registratura electronică– o soluție care oferă control total asupra documentelor din instituție, accesibilă rapid și de oriunde cu conexiune la internet. Dintre funcțiile acestei aplicații amintim: alerte pentru documente care se apropie de termenul de soluționare, acces la fluxul și istoricul oricărui document, arhivarea electronică în CLOUD a tuturor documentelor înregistrate, posibilitatea de a repartiza documentul în lucru către persoana desemnată din cadrul Primăriei, evidența Registrelor pe categorii, posibilitatea de a tipări registrele și procesele verbale din sistem.

O altă caracteristică a aplicației CityManager este publicarea automată a documentelor de interes public pe site-ul instituției direct din program  pe diverse categorii în câteva minute fără a mai fi nevoie de intervenția unui om de IT sau extern. Prin această funcție se creează o structură clară – pe categorii a informațiilor de interes public – pe care instituția este obligată să le comunice.

Avem cookies!
Acest site folosește module cookie pentru analiză și conținut personalizat.
Dacă navigați în continuare în acest site, sunteți de acord cu această utilizare.