Finanțarea proiectelor Smart Village

Din fericire există multiple surse de finanțare pentru comunitățile din mediul rural. Din fericire cele mai multe din aceste surse sunt prinse în noua programare europeană pentru perioada 2021-2027. Din nefericire însă, foarte mulți din cei care ar trebui să folosească aceste fonduri, fie nu cunosc sursele și programele de finanțare, fie nu înțeleg logica instituțiilor europene, respectiv – doar proiectele se finanțează. Prin urmare, la nivelul instituțiilor publice din administrația locală trebuie explicată diferența dintre o idee de genul ”vreau să punem niște becuri care consumă mai puțin” cu un proiect de genul ”sistem integrat public de iluminat și siguranță publică în localitatea x”.

Pentru facilitarea și implementarea unor astfel de proiecte de dezvoltare a comunităților rurale din proximitatea administrativă a orașelor și municipiilor, dar și îmbunătățirea conectivității între mediul rural și cel urban, guvernul a aprobat OUG 156/2020 din care cităm:

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. 1. –
(1) Începând cu perioada de programare 2021-2027, unitățile administrativ-teritoriale urbane, respectiv municipiile reședințe de județ, municipiile, sectoarele municipiului București și orașele care au în structura administrativ-teritorială sate aparținătoare, pot include aria teritorială a acestora pentru finanțarea din fonduri externe nerambursabile a următoarelor categorii de intervenții:
a) mobilitate urbană;
b) regenerare urbană;
c) alimentare cu apă și canalizare;
d) gestionarea deșeurilor;
e) infrastructură de drumuri de interes local și conectivitatea acestora la rețeaua rutieră județeană;
f) soluții inteligente de conectare la utilități;
g) soluții de tip sat inteligent, denumit în continuare smart village, și oraș inteligent, denumit în continuare smart city;
h) transport public de călători, într-o abordare inteligentă, cu respectarea condițiilor prevăzute în regulamentele europene și în programele operaționale prevăzute la alin. (2), prin care se asigură finanțarea.

(2) Autoritățile de management ale programelor operaționale regionale, constituite în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România și Autoritatea de management pentru Programul operațional Dezvoltare durabilă 2021-2027 sunt autorizate să ia toate măsurile legale necesare pentru includerea la finanțare în perioada de programare 2021-2027 a categoriilor de intervenții prevăzute la alin. (1).

Textul ordonanței este disponibil aici.

 

Transport Inteligent pentru zonele rurale

Comunele care fac parte din Zone Urbane Funcționale pot depune, în parteneriat cu orașele și municipiile din aceste ZUF-uri, proiecte de mobilitate inteligentă pentru dezvoltarea transportului public de călători.

Suntem aici să ajutăm

Asociația Română pentru Smart City pune la dispoziția autorităților locale sau companiilor interesate de implementarea conceptului Smart Village un corp de profesioniști cu experiență relevantă în domeniu, tehnologiile necesare (produse/servicii) la cel mai înalt nivel dar, mai ales, construirea unui Proiect tip Smart Village – respectiv, crearea viziunii corecte de dezvoltare a comunității în context local, regional și național.

Avem cookies!
Acest site folosește module cookie pentru analiză și conținut personalizat.
Dacă navigați în continuare în acest site, sunteți de acord cu această utilizare.