Telefon:

031 425 42 63

Belvedere Office Building

Baba Novac 19A, Sector 3

Serviciile și expertiza asociației – servicii suport pentru instituții publice și companii

Transformare și Regenerare Urbană. Avem nevoie de comunități implicate civic, optimiste și reziliente

Avem competențele, partenerii și experții pentru a vă putea ajura cu întocmirea:
Cererii de finanțare
Proiectului tehnic
Dosarelor de achiziții
Studiilor de fezabilitate, a celor de piață și a analizelor economice
Planului de afaceri
Dosarului de cerere de plată și rambursare

Din 2015 suntem preocupați constant cu dezvoltarea comunităților din România
În prezent, orașele au la dispoziție oportunități incredibile de dezvoltare. De la integrarea și folosirea diferitelor tehnologii până la proiecte mari de infrastructură, toate având ca scop crearea unor comunități mai bune, sigure și mai sustenabile. În acest context, orașele trebuie să facă față noilor provocări și să utilizeze oportunitățile existente în avantajul lor. În altă ordine de idei, pentru a-și atinge obiectivele, orașele trebuie să se reinventeze!

Comunități implicate
Conform analizei H&P, principalele trei caracteristici care stau la baza reușitei unui proiect de oraș inteligent sunt:
(1) în 98% dintre cazuri, definirea și implementarea unor structuri eficiente de gestionare a proiectului, înainte de începerea acestuia;
(2) 97% dintre proiecte au beneficiat de implicarea comunităților locale, înaintea demarării, nu la finalul proiectului;
(3) în 92% dintre inițiative, păstrarea unei relații bune cu partenerii a fost factorul de succes.
Studiul Horváth & Partners a inclus și 50 de orașe inteligente și proiecte mari destinate să devină orașe inteligente la nivel global, dintre care cinci reprezintă repere de reușită în ceea ce privește practicile aplicate și implementarea strategiilor: Seoul, Barcelona, Milano, Dubai și Copenhaga.

Servicii oferite de Asociația Română pentru Smart City
– realizarea studiilor de fezabilitate de specialitate;
– identificarea finanțării și scrierea cererilor de finanțare / implementarea și managementul contractului de finanțare;
– realizarea procesului de achiziție publică la oricare dintre etapele lui (achiziție servicii proiectare, achiziție servicii consultanță finanțare, achiziție consultanță în achizițiile publice, achiziție proiectare și execuție, achiziție dirigenție de șantier, achiziție servicii de management de contract / management de proiect);
– management de contract (cu implicare juridică);
– management de proiect;
– proiectare și execuție;

Ca si etape de lucru propunem:
1. Analiza strategiilor de dezvoltare/smart elaborate de UAT (sau orice alt document programatic, dacă acesta există);
2. Identificarea proiectelor pentru care putem avea surse de finanțare în viitorul apropiat;
3. Completarea documentelor programatice cu proiecte pentru care putem avea surse de finanțare în viitorul apropiat;
4. Analiza posibilităților de implementare împreuna cu autoritatea locală;
5. Demararea acțiunilor în vederea realizării obiectivului (studii de fezabilitate, consultanță, finanțare, execuție);

Vă putem ajuta cu:
– prezentarea cât mai detaliată a proceselor de finanțare din perioada următoare – cu sesiuni de întrebări și răspunsuri;
– prezentarea detaliată a proceselor de achiziție în context administrativ, inclusiv rolul contractelor administrative care să vină în susținerea autorității contractante;

EtapeObservații
Identificarea necesitățiiSe poate face prin raportare directă la nevoile locale sau prin raportare la sursele de finanțare
Derularea procedurii de achiziție sau a achiziției directe pentru elaborarea / actualizarea strategiei de dezvoltare locală (sau orice alt document programatic)Etapa poate fi omisă în cazul în care strategia locală există și este actualizată. De asemenea, obiectivele de investiții se pot derula și fără strategie, însă există surse de finanțare care solicită încadrarea obiectivului într-o strategie (document programatic)
Elaborarea strategiei de dezvoltare locală / strategiei smart city/village / PMUD / SIDU / etc.Etapa poate fi omisă în cazul în care strategia locală există și este actualizată. De asemenea, obiectivele de investiții se pot derula și fără strategie, însă există surse de finanțare care solicită încadrarea obiectivului într-o strategie (document programatic)
Derularea procedurii de achiziție sau a achiziției directe pentru studiul de fezabilitate
Elaborarea studiului de fezabilitateEtapa elaborării studiului de fezabilitate poate fi realizată ulterior identificării sursei de finanțare sau în paralel cu aceasta. Calitatea studiului de fezabilitate și bugetarea corectă a lucrărilor reprezintă garanția obținerii fondurilor și implementării investiției în cele mai bune condiții.
Identificarea sursei de finanțare
Derularea procedurii de achiziție sau a achiziției directe pentru serviciul de consultanță în obținerea finanțării
Întocmirea dosarului de finanțare și obținerea finanțării + managementul de contract pe perioada de derulare a investiției
Derularea procedurii de achiziție a investiției (proiectare / execuție sau proiectare și execuție)Documentația de atribuire (caiet de sarcini / strategie de contractare / model contract) garantează autorității contractante accesul la cea mai bună companie de proiectare și/sau execuție precum și la metodologia de lucru optimă și condiții contractuale care să protejeze interesele acesteia
Realizarea investiției
Managementul de contract

Bine de știut!

Autoritățile contractante au dreptul de a achiziționa consultanță:
– privind achizițiile publice – asistență la întocmirea documentației de achiziție și a stabilirii strategiei de achiziție;
– privind expertul tehnic cooptat necesar în procesul de evaluare tehnică și financiară;
Expertiza noastră constă în asigurarea unui proces de achiziție corect, legal și eficient.
Pentru mai multe informații, puteți accesa Legea 98/2016 si HG 395/2016 (normele de aplicare a legii).

Te putem ajuta!

Cu aproape 40 de experți și peste 7 ani de activitate, cu siguranță știm ce avem de făcut!

Membri, susținători și parteneri ai

Asociației Române pentru Smart City

Avem cookies!
Acest site folosește module cookie pentru analiză și conținut personalizat.
Dacă navigați în continuare în acest site, sunteți de acord cu această utilizare.