Codul Etic al Asociației Române pentru Smart City

1. PREAMBUL

Asociația Română pentru Smart City, denumita în continuare ARSC în acest Cod Etic, este o organizație neguvernamentală, profesională, independentă față de toate organele de stat, formațiunile sistemului instituțional politic, precum și de alte instituții și asociații socio-profesionale, este apolitică, nonprofit și are personalitate juridică.

Prin prezentul Cod Etic, noi, membrii ARSC, consolidăm baza pentru a pastra și a dezvolta în continuare încrederea reciproca. În plus, Codul Etic ne sprijină în asigurarea unui sistem comun de valori.

Valorile și principiile cuprinse în prezentul Cod Etic se reflectă în dispozițiile și recomandările ARSC. Respectarea de către toți membrii Asociației a acestor valori și principii se întelege de la sine.

ARSC respecta legile în vigoare și diversele dispoziții determinante, în țară și în străinatate. Se bazeaza pe principii de proporționalitate, principii de drept, corectitudine și transparență.

Cadrul procedural va fi revizuit de fiecare data când este necesar și în orice caz la fiecare 2 ani și poate fi modificat în conformitate cu Statutul ARSC.

2. SCOPURI

Scopurile prezentului Cod Etic al ARSC sunt:

a. Reglementarea relațiilor de colaborare și conduită între membrii ARSC;

b. Reglementarea relațiilor membrilor ARSC cu autoritățile, furnizorii, beneficiarii serviciilor/ produselor ce intră în obiectul de activitate al membrilor sai, mass-media și societatea civilă;

c. Reglementarea relațiilor membrilor săi în raport cu organizațiile și asociațiile existente pe plan național și internațional în domeniile de interes ale industriei de smart city;

d. Îmbunătățirea continua a calitatii serviciilor și produselor oferite clienților de către membrii ARSC, în domeniul de activitate al membrilor Asociației;

e. Reglementarea și stimularea activităților de prevenire și de combatere a concurenței neloiale în domeniu;

f. Alte scopuri specifice stabilite prin hotărari ale Adunării Generale ARSC.

3. DOMENIU DE APLICABILITATE:

• Politicile Asociației sunt acceptate de toți membrii ARSC, care trebuie să respecte regulile și normele ce guvernează Asociația, incluzând prezentul Cod de Etică;

• Persoanele fizice/juridice care doresc să devină membrii ARSC, trebuie să adere și să respecte prezentul Cod Etic al ARSC;

• Nerespectarea prezentului Cod Etic duce la revocarea membrilor ARSC, ca urmare a analizei Consiliul Director și a aprobarii Adunării Generale a ARSC.

4. PRINCIPIILE ESENȚIALE ALE CODULUI ETIC ARSC:

Profesionalism

• Membrii ARSC vor manifesta respect reciproc în orice situație de interacțiune profesională;

• Membrii ARSC vor utiliza calitatea de Membru al Asociatiei ca mijloc de dezvoltare profesională și nu vor promova această calitate ca și o garanție a nivelului de profesionalism al serviciilor/produselor sale.

Confidențialitate

• Membrii ARSC nu vor comunica, direct sau indirect, nicio informație confidențială privind activitățile Asociației;

• Membrii vor fi încurajați să împărtășească (în limita confidențialității și a drepturilor de proprietate) informații educaționale și profesionale celorlalți membrii ai ARSC;

• Membrii ARSC mențin cele mai înalte standarde profesionale și comportamente etice în relațiile din cadrul Asociației. Acestea includ, dar nu se limitează la utilizarea bazelor de date și documentelor generate de ARSC în exteriorul/interiorul Asociației;

Conflictul de Interese

• Membrii ARSC vor face cunoscut părților implicate orice conflict de interese apărut, folosind orice mijloace rezonabile de rezolvare al acestuia;

• Membrii ARSC vor promova produse/servicii la evenimentele organizate de către Asociație, doar în cadrul strict al instrumentelor special stabilite în acest scop (de ex. expoziții, sponsorizare de evenimente);

• Membrii ARSC vor putea presta/vinde servicii/produse către Asociație, într-un mod transparent (ca și rezultat al unui proces de achiziție). Această relație comercială NU reprezintă conflict de interese.

Respectarea legislației

• Membrii ARSC nu vor face discriminări cu privire la etnie, sex, religie, vârstă, dizabilități sau naționalitate;

• Membrii ARSC vor urmări cunoașterea și respectarea legilor și reglementărilor care au legatură cu activitățile Asociației, respectiv al sectorului profesional pe care îl reprezintă, în mod special dar nu limitat la cele referitoare la legislația muncii, plata taxelor și impozitelor, standardele de sănătate și securitate în muncă, legislația privind protecția mediului.

Responsibilitatea Profesională

• Membrii ARSC vor respecta Statutul și normele Asociației, îi vor sprijini obiectivele și planul strategic și vor acorda respectul cuvenit în interacțiunile cu interesele Asociației;

• Membrii ARSC nu se vor angaja în malversații profesionale, nu vor denatura autorizările/certificările acordate de către Asociație și nu vor prezenta eronat aspecte profesionale, educaționale, de calificare etc, proprii.

Etica în relațiile de afaceri

• Membrii ARSC vor fi corecți în afaceri (fair dealing) cu ceilalti membri, cu competitorii, furnizorii și angajații. Niciun membru nu își va crea avantaje necuvenite prin manipulari, ascundere, alterare a adevarului, sau alte acte materiale ori practici necinstite;

• ARSC are o politica de toleranta zero în privința corupției. Aceasta se aplica tuturor afacerilor și tranzacțiilor realizate de către membrii ARSC.

• Membrii ARSC nu vor face înțelegeri cu alți membri, sau companii competitoare, pentru a stabili prețuri, cotații de vânzare sau pentru a împărți piața;

• Membrii ARSC nu vor practica sau încuraja politica de dumping. Astfel de practici vor fi sesizate Consiliului Director;

Membrii ARSC sunt obligați să aducă la cunoștința Consiliului Director ARSC, orice acțiune individuală sau de firmă (a membrilor) care sunt contrare acestui Cod de Etica. Consiliu Director are obligația de a emite o rezoluție în urma analizei efectuate.

English English Română Română

Avem cookies!
Acest site folosește module cookie pentru analiză și conținut personalizat.
Dacă navigați în continuare în acest site, sunteți de acord cu această utilizare.