Telefon:

031 425 42 63

Belvedere Office Building

Baba Novac 19A, Sector 3

Codul Etic al Asociației Române pentru Smart City

Codul Etic al Asociației Române pentru Smart City (ARSC)

PREAMBUL

 • ARSC este o organizație neguvernamentală, profesională și independentă, apolitică și nonprofit, cu personalitate juridică. Scopul codului este de a consolida încrederea reciprocă și de a stabili un sistem comun de valori. Respectarea acestui cod este obligatorie pentru toți membrii ARSC.

SCOP
Codul Etic al ARSC își propune să reglementeze următoarele aspecte:

 • Relațiile de colaborare și conduită între membrii ARSC.
 • Relațiile membrilor ARSC cu autoritățile, furnizorii, beneficiarii serviciilor/produselor, mass-media și societatea civilă.
 • Relațiile membrilor ARSC cu organizațiile și asociațiile naționale și internaționale din domeniul smart city.
 • Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor și produselor oferite de membrii ARSC.
 • Prevenirea și combaterea concurenței neloiale în domeniu.
 • Alte scopuri specifice stabilite prin hotărâri ale Adunării Generale ARSC.

DOMENIU DE APLICABILITATE
Codul Etic al ARSC se aplică în următoarele situații:

 • Persoanele fizice/juridice care doresc să devină membri ARSC trebuie să adere și să respecte Codul Etic.
 • Nerespectarea Codului Etic poate duce la revocarea calității de membru ARSC, după analiza Consiliului Director.

PRINCIPIILE ESENȚIALE ALE CODULUI ETIC ARSC
Codul Etic al ARSC se bazează pe următoarele principii:

 • Profesionalism: Membrii ARSC trebuie să manifeste respect reciproc în orice situație de interacțiune profesională. Calitatea de membru ARSC nu trebuie promovată ca o garanție a nivelului de profesionalism al serviciilor/produselor oferite.
 • Confidențialitate: Membrii ARSC trebuie să respecte confidențialitatea informațiilor referitoare la activitățile Asociației. Ei pot împărtăși informații educaționale și profesionale în limitele confidențialității și drepturilor de proprietate.
 • Conflictul de Interese: Membrii ARSC trebuie să declare orice conflict de interese și să promoveze produse/servicii în cadrul instrumentelor specifice stabilite de Asociație. Relația comercială cu Asociația nu constituie un conflict de interese.
 • Respectarea legislației: Membrii ARSC trebuie să evite discriminarea pe motive de etnie, sex, religie, vârstă, dizabilități sau naționalitate. Ei trebuie să cunoască și să respecte legile și reglementările relevante, inclusiv cele referitoare la legislația muncii, taxele și impozitele, sănătatea și securitatea în muncă, și protecția mediului.
 • Responsabilitatea Profesională: Membrii ARSC trebuie să respecte Statutul și normele Asociației, să sprijine obiectivele și misiunea, și să acorde respect în interacțiunile cu interesele Asociației. Ei nu trebuie să se angajeze în practici anticoncurențiale sau să prezinte informații înșelătoare despre calificări și competențe.
 • Etica în relațiile de afaceri: Membrii ARSC trebuie să acționeze corect în afaceri, evitând practici necinstite și avantaje necuvenite. ARSC are o politică de toleranță zero în privința corupției și interzice înțelegerile ilegale privind prețurile și împărțirea pieței.

Asociația Română pentru Smart City (ARSC) este angajată în respectarea legislației și promovarea unei culturi organizatorice etice și transparente. Iată câteva aspecte cheie legate de acest subiect:

 • Respectarea legislației: ARSC se conformează cu toate legile și reglementările în vigoare. Aceasta include respectarea legislației privind organizațiile neguvernamentale, drepturile angajaților, protecția datelor cu caracter personal și alte reglementări relevante.
 • Toleranță zero față de corupție: ARSC adoptă o politică de toleranță zero față de orice formă de corupție și sprijină lupta împotriva acestui fenomen. Membrii ARSC sunt încurajați să acționeze în conformitate cu cele mai înalte standarde de integritate și să raporteze orice situație de corupție.
 • Transparență și responsabilitate: ARSC promovează transparența în toate activitățile sale și se angajează să furnizeze informații clare și accesibile membrilor și celorlalte părți interesate. Responsabilitatea față de membri, parteneri și comunitate este un principiu fundamental al ARSC.
 • Educație și conștientizare: ARSC desfășoară activități de educare și conștientizare cu privire la importanța eticii și respectării legii în domeniul smart city. Acest lucru include organizarea de evenimente, seminarii și campanii de informare.

Prin adoptarea unor politici și practici care promovează etica și respectarea legii, ARSC se angajează să ofere un exemplu de bune practici în industria smart city și să contribuie la dezvoltarea sustenabilă și responsabilă a comunităților locale și a societății în ansamblu.

Membrii ARSC au obligația de a informa Consiliul Director despre orice acțiune individuală sau de firmă care contravine Codului de Etică. Consiliul Director analizează situațiile și emite rezoluții în consecință.

Avem cookies!
Acest site folosește module cookie pentru analiză și conținut personalizat.
Dacă navigați în continuare în acest site, sunteți de acord cu această utilizare.