Telefon:

031 425 42 63

Belvedere Office Building

Baba Novac 19A, Sector 3

Împreună Dezvoltăm România!

Asociația Română pentru Smart City este o organizație neguvernamentală, independentă și apolitică fiind principala autoritate a Industriei Smart City din 2016.

Am creat Industria Smart City în România. Vă mulțumim!

Viziune

Ne dorim ca toate orașele și comunele din România să devină comunități inteligente, unde tehnologia și inovația sunt folosite pentru a îmbunătăți calitatea vieții, eficiența serviciilor publice și protecția resurselor.

Misiune

ARSC promovează dezvoltarea orașelor inteligente în România prin colaborarea cu primăriile, autoritățile publice și partenerii din industrie pentru a implementa soluții inovatoare care îmbunătățesc calitatea vieții.

activitatea asociației în imagini

Membri, susținători și parteneri ai

Asociației Române pentru Smart City

Ecosistemul nostru reunește experți și profesioniști din fiecare domeniu relevant industriei, dar și peste 300 de parteneri și membri – Ministere, Primării, Consilii Județene, Companii, Universități, Centre de Cercetare și Inovare, etc.

Perspectiva noastră
Un oraș inteligent este un oraș eficient, un oraș locuibil, precum și un oraș sustenabil și durabil din punct de vedere economic, social și ecologic. Această viziune poate fi realizată astăzi, utilizând tehnologii operaționale și informaționale inovatoare și utilizând date în timp real (generate de cetățeni, dar și de infrastructura orașului).

Cu toate acestea, este necesară o schimbare de abordare fără precedent pentru ca orașele să devină mai eficiente, atractive, incluzive și competitive. Această schimbare va necesita o nouă paradigmă, care privește comunitatea într-un mod total nou. La rândul său, această abordare necesită o REinventare a modului în care orașele, companiile, locuitorii și mediul academic gândesc, inovează și lucrează împreună.

Tranziția către orașe mai inteligente este, de fapt, despre REinventarea orașelor, astfel încât:

 • cetățenii nu mai sunt considerați utilizatori, ci parteneri implicați ai comunității;
 • tehnologia nu mai este privită ca un activ static, ci ca un facilitator dinamic (unealtă pusă la dispoziția comunității, nu un scop în sine);
 • mediul de business nu mai este privit ca furnizor de produse sau servicii, acesta este un partener implicat și responsabil al comunității;
 • noțiunea de ”evoluție urbană” este înlocuită de sintagma ”transformare urbană”.

Valori
Ne-am propus să oferim comunităților oportunități reale de dezvoltare pentru ca toți oamenii să prospere. Și vom continua să includem în proiectele noastre diversitatea, apartenența, incluziunea, tradițiile, obiceiurile și valorile locale în tot ceea ce facem.
Credem că oamenii pot fi mai fericiți, mai sănătoși, mai inteligenți și mai prosperi, iar comunitatea poate fi mult mai prietenoasă cu mediul, mai curată, locuibilă, durabilă, rezilientă și competitivă.

Finanțare
Suntem independenți 100%. Suntem finanțați de membri și oameni ca tine, independenți de orice ideologie politică sau religie.

Recunoaștere
Suntem prezenți în diferite grupuri de lucru și suntem parteneri de dialog ai principalelor instituții publice implicate în Industria Smart City: Secretariatul General al Guvernului, Ministere, Consilii Județene, Primării, Parlament.

Repere activitate

 • Introducerea celor 8 standarde internaționale ISO în legislație;
 • Realizarea primului Audit Smart City din România;
 • Academia Smart City – Organizarea primelor cursuri de Smart City din România;
 • Clusterul Smart City România; 
 • Sibiu Smart City – colaborare cu autoritățile locale;
 • Ciugud Smart Village – colaborare cu autoritățile locale;
 • Satu Mare Smart City – colaborare cu autoritățile locale;
 • Alba Iulia Smart City – colaborare cu autoritățile locale;
 • Editarea primei reviste dedicate Industriei Smart City – Smart City Magazine (apare trimestrial din decembrie 2016);
 • Organizarea programului național Caravana Smart City care promovează beneficiile implementării conceptului și a soluțiilor smart city. Programul are și rol educativ al decidenților în privința noilor tehnologii și cum pot acestea îmbunătății viața locuitorilor dintr-o comunitate. Caravana este un program anual (din 2017) care se desfășoară în cele mai importante regiuni ale României. Programul este realizat Sub Înaltul Patronaj al Ministerului Energiei;
 • Organizarea Galei Anuale a Premiilor Smart City Industry Awards din 2016;
 • Organizarea târgului de vânzare anual Smart City Urban Projects;
 • Încheierea unor protocoale de colaborare cu Ministerul Energiei, Ministerul Apelor și Pădurilor, Camera de Comerț și Industrie a României, Asociația Administratorilor Publici din România, Universitatea Politehnica București, Universitatea Ecologică București, Universitatea București – Facultatea de Geografie, Universitatea Spiru Haret, Camera de Comerț și Industrie România-Israel precum și alte parteneriate valoroase cu ajutorul cărora ARSC realizează acțiuni de informare, educare și dezvoltare;
 • Organizarea de grupuri de lucru (ministeriale, experți, etc.) privind semnalizarea celor mai importante probleme ale industriei dar mai ales identificarea de soluții privind rezolvarea acestora. În acest sens, ARSC are întâlniri periodice cu factori de decizie relevanți.

Bazate pe misiunea și viziunea ARSC, obiectivele principale ale asociației noaste, sunt: 

 • Promovarea dezvoltării orașelor inteligente în România: Acesta este obiectivul principal al ARSC și implică o serie de activități, cum ar fi organizarea de evenimente, dezvoltarea de parteneriate cu companii de tehnologice, lucrul apropiat cu guvernul pentru a promova politici care susțin dezvoltarea orașelor inteligente și cursuri de formare profesională.
 • Asistarea primăriilor și autorităților publice în implementarea soluțiilor Smart City: ARSC oferă consultanță, resurse și asistență tehnică pentru a ajuta primăriile și autoritățile publice să implementeze diferite inițiative și proiecte Smart City.
 • Atragerea de finanțare pentru proiectele Smart City: Identificăm oportunitățile de finanțare și asistăm primăriile și autoritățile publice în procesul de aplicare.
 • Creșterea numărului de membri ai ARSC: Oferim beneficii valoroase pentru membri și promovarea activă a acestora în ecosistemul Smart City România.
 • Îmbunătățirea vizibilității și a reputației ARSC: Din 2016, ARSC s-a impus ca principală organizație a Industriei Smart City în România. Acest obiectiv implică o comunicare constantă cu toți actorii relevanți în domeniu.
 • Promovarea inovației și a tehnologiei în orașele din România: Acest obiectiv implică lucrul și colaborarea cu parteneri de tehnologie, universități și alte organizații pentru a promova adoptarea de noi tehnologii și soluții inovatoare în orașele din România.
 • Crearea unei platforme de colaborare și schimb de cunoștințe: Evenimentele și networkingul ARSC sunt deja bine cunoscute partenerilor noștri.  Membrii ARSC se pot conecta cu decidenți relevanți, pot împărtăși idei, proiecte și cele mai bune soluții și tehnologii.
 • Creșterea diversității și incluziunii în Smart City: Ne asigurăm că toate persoanele și grupurile sunt reprezentate și au acces la beneficiile pe care Smart City le oferă.
 • Dezvoltarea de programe de formare și educație: ARSC a dezvoltat proiectul Academia Smart City în 2016. Avem cursuri recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Organizăm și ateliere, seminarii sau cursuri adaptate specificului beneficiarilor noștri.
 • Politici publice și legislație: Lucrăm direct cu guvernul și parlamentul, cu diferite agenții și direcții dar și cu autoritățile locale pentru a ne asigura că politicile și reglementările care afectează dezvoltarea orașelor inteligente sunt coerente și focusate pe dezvoltarea locală și regională punând tot timpul în centrul acestor inițiative interesul cetățeanului.
 • Promovarea standardelor și a celor mai bune practici: Crearea și promovarea de standarde și ghiduri pentru implementarea de soluții Smart City.
 • Creșterea conștientizării publicului: Organizarea de campanii de informare publică pentru a crește conștientizarea și înțelegerea conceptului de oraș inteligent.
 • Măsurarea impactului proiectelor Smart City: Colectarea și analizarea de date pentru a demonstra modul pozitiv în care tehnologiile tip Smart City pot îmbunătăți calitatea vieții, eficiența serviciilor publice și sustenabilitatea proiectelor.
 • Promovarea durabilității și a responsabilității ecologice: Ne asigurăm că dezvoltarea orașelor inteligente se face într-un mod care respectă mediul și promovează dezvoltarea durabilită.
 • Tehnologii emergente: De la AI, AR la Big Data, urmărim tendințele tehnologice emergente și explorarea modurilor în care acestea pot fi aplicate în contextul orașelor inteligente.
 • Stabilirea de parteneriate internaționale: Lucrul cu organizații similare din alte țări pentru a învăța din experiențele lor și a colabora în proiecte internaționale.

Membri, susținători și parteneri ai

Asociației Române pentru Smart City

Avem cookies!
Acest site folosește module cookie pentru analiză și conținut personalizat.
Dacă navigați în continuare în acest site, sunteți de acord cu această utilizare.