Telefon:

031 425 42 63

Belvedere Office Building

Baba Novac 19A, Sector 3

Alianța pentru Dezvoltarea Comunităților din România

Numele public al alianței (think tank-ului) este „Alianța pentru Dezvoltarea Comunităților din România – ADCR”. Alianța (ADCR) nu este o entitate juridică conform legislației din România. ADCR reprezintă o platformă oficială de colaborare cu ajutorul membrilor susținători care înțeleg urgența privind dezvoltarea comunităților din România.
 
Misiunea ADCR
Ne propunem să folosim toate mijloacele necesare protejării și dezvoltării comunităților noastre precum și drepturile partenerilor de alianță – negocierile, concilierea, medierea, arbitrajul și petiția în condițiile prevăzute de lege. De asemenea, ne propunem să întreprindem orice acțiune legală, inclusiv de a formula eventuale acțiuni în justiție în numele partenerilor noștri de alianță. Ne asumăm un rol de consiliere și transfer de cunoștințe și expertiză în relația cu autoritățile centrale, pentru a ajuta comunitățile din România în procesul de dezvoltare durabilă și sustenabilă.
 
Valorile ADCR
Demersul de aderare a diferitelor organizații și structuri asociative presupune aderarea la misiunea, prioritățile și setul de valori descrise mai jos.
În cadrul Alianței pentru Dezvoltarea Comunităților din România, înțelegem:
 • Că funcția principală a unui oraș este aceea de a deservi în mod egal pe toți locuitorii săi și de a oferi o calitate a vieții cât mai ridicată,
 • Rolul determinant al locuitorilor, beneficiarii actului administrativ central și local,
 • Deplin necesitatea de dezvoltare a societății românești,
 • Amenințările de apărare și securitate a centrelor urbane,
 • Că administrația centrală și locală se bazează pe transparență și este participativă,
 • Rolul important pe care orașele și comunitățile îl au în dezvoltarea României,
 • Că economia României este puternic conectată la piețele internaționale, ca urmare a proceselor de globalizare accelerată,
 • Tendința de urbanizare accelerată și presiunea asupra resurselor orașelor,
 • Că nivelul tehnologiei, așteptările cetățenilor, obligațiile de mediu și calitatea vieții, vor impune ca orașul 2030 sa fie un oraș în care interconetivitatea va asigura dezvoltarea și competitivitatea,
 • Că pentru progresul societății este nevoie de implicarea atât a cetățenilor, cât și a specialiștilor, atât individual cât și prin inițiative colaborative și că este de datoria conducătorilor comunităților să contribuie la asigurarea climatului potrivit pentru susținerea inițiativelor locale,
 • Conceptul cvadruplu helix în care doar armonia și efortul comun al autorităților publice centrale și locale, al mediului academic, al companiilor private, dar mai ales, implicarea societății civile pot construi adevăratele proiecte de dezvoltare ale orașelor inteligente,
Principiile ADCR
 • Un oraș creativ-inteligent pune în centrul acțiunilor sale cetățeanul – în jurul acestuia construiește și dezvoltă un proiect Smart City holistic, în timp ce tehnologia va fi pusă în slujba locuitorilor folosind ultimele descoperiri disponibile;
 • Un proiect de Smart City corect va respecta toate principiile de toleranță, egalitate de șanse, incluziune socială, acces la educație și sănătate, respectarea tuturor drepturilor fundamentale ale omului, a Constituției României, a tratatelor intenaționale la care aceasta a aderat, dar și păstrând identitatea și moștenirea culturală a comunităților;
 • Proiectele Smart City vor fi dezvoltate pe principii sustenabile și durabile, respectând cele 17 obiective de dezvoltare durabilă asumate de România;
 • Dezvoltarea proiectelor educaționale în comunitate, alături de mediul academic și preuniversitar;
 • Crearea climatului necesar dezvoltării culturii și mediului antreprenorial, a start up-urilor și inițiativelor inovative;
 
Vă așteptăm cu drag să aderați la platforma Alianța pentru Dezvoltarea Comunităților din România și împreună, să ajutăm la Dezvoltarea României Sustenabile și Durabile.

În fiecare Marți de la ora 11.00 vă așteptăm LIVE alături de noi pentru a înțelege cum se dezvoltă comunitățile noastre, care sunt ultimele tendințe, produse, servicii și proiecte ale Industriei Smart City în România.

Avem cookies!
Acest site folosește module cookie pentru analiză și conținut personalizat.
Dacă navigați în continuare în acest site, sunteți de acord cu această utilizare.